Główny partner kampanii

Firma Zoetis koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt,
zaspokajając potrzeby lekarzy weterynarii oraz hodowców i właścicieli zwierząt.


Kluczowym aspektem jej działalności są badania, które pozwalają na nieustanne doskonalenie produktów profilaktycznych i leczniczych. Firma systematycznie rozszerza i wzbogaca obecny asortyment leków, uzyskując zezwolenia w kolejnych krajach oraz tworząc nowe związki i preparaty, tak aby jeszcze więcej odbiorców mogło skorzystać z nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia zwierząt.

 

Zoetis

Odwiedź
stronę Zoetis

Przejdź do serwisu